woensdag 17 augustus 2011

Lemen schuilhut - mooi maar meedogenloos


De lemen schuilhut aan de ingang van Arboretum Heverleebos staat er ondertussen 8 jaar.
De 'organische' architectuur wordt door veel bezoekers erg op prijs gesteld: de lemen muren en het groen- of sedumdak met vooral vetkruid (geslacht Sedum) doen geen afbreuk aan de natuurlijke omgeving. Veel vetkruiden groeien graag waar het zonnig en droog is. Vandaar de toepassing op een groendak.

Maar het is mooi en meedogenloos. Daar waar veel mensen de omgeving op prijs stellen zijn er anderen met een totaal ander inzicht. De lemen muren worden een uithangbord van namen en woordspelingen tot een vorm van graffiti toe.

De politie en het bosbeheer houden wel een oogje in het zeil maar staan hier toch vrij machteloos tegenover. Het bosbeheer zal de lemen muren binnenkort herstellen zodat het geheel weer wat beter oogt.

We willen trouwens langs deze weg jeugd en volwassen vragen om de hut niet te beschadigen. Getuigenissen van aanbrengen van schade kunnen steeds gerapporteerd worden bij politie of boswachter (0491 72 74 15) of op dit blog.

Geen opmerkingen: