zaterdag 25 april 2009

Planteninventaris Arboretum Heverleebos bijgewerkt!


De voorbije weken werkten vrijwilligers en boswachter samen om de planteninventaris van het arboretum te actualiseren. Bedankt Maria, Lut en Louis!Enkele interessante gegevens:
- het arboretum telt momenteel 301 plantensoorten
- 44 plantensoorten zijn inheems, 257 soorten zijn uitheems
- 279 plantensoorten zijn houtachtige gewassen, 10 zijn klimplanten en 12 zijn varensoorten
- de dikste boom meet 284 cm omtrek (reuzenzilverspar), op de voet gevolgd door een boom van 272 cm omtrek (mammoetboom)
- de inventaris actualiseren op het terrein koste ons bijna 3 dagen (er van uitgaande dat we telkens met zijn tweeën waren komt dit op 6 mandagen)
- het verwerken van de gegevens in de database kostte de boswachter zo'n kleine 2 dagen

Een link naar de inventaris vind je in de zijbalk.

In de loop van dit jaar krijgen alle relevante planten nog een klein, wit label met daarop de wetenschappelijke naam en het accessienummer. Dat nummer (bv. 2004.0063) bestaat uit het jaar waarin de plant aangeplant werd (2004) gevolgd door een volgnummer (in dit geval de 63ste plant van het jaar 2004). Voor de boswachter is dit nummer erg belangrijk omdat allerhande gegevens (kweker, herkomst van de plant enz.) gekoppeld zijn aan dat nummer.

Geen opmerkingen: