zaterdag 16 augustus 2008

Arboretum Heverleebos - kort voorgesteld
Geïnteresseerd in meer foto's? Zie de link in de zijbalk...
---
Arboretum Heverleebos maakt deel uit van een uitgestrekt openbaar bosdomein van ruim 1900 ha en ligt aan de noordrand van het Heverleebos, op minder dan 4 km van de stad Leuven. Het wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos, regio Meerdaal.


Of klik hier door naar Google maps

De boomcollectie van 9 ha groot werd in 1930 aangeplant met vooral uitheemse bomen. Het doel was na te gaan welke eisen uitheemse bosbomen stellen aan hun groeiomgeving en hoe ze reageren op de invloed van de hier heersende milieufactoren (klimaat, bodem…).
Aanvullende beplantingen volgden met regelmatige tussenpozen en kenden een belangrijk piek rond 1942 en vrij recent in 2002. Zo kregen bijvoorbeeld ook ginkgo, goudlork, sequoia, suikeresdoorn en de inheemse jeneverbes een plaatsje in de collectie. Het arboretum verzamelt nu ongeveer 250 verschillende inheemse en uitheemse boom- en struiksoorten.

Tot in 2002 onderging het arboretum al die tijd weinig structurele veranderingen. Sinds het millenniumjaar 2000 werken de beheerders met een nieuwe beheervisie. Waar vroeger deze ‘bomentuin’ vooral voor specialisten interessant was, wil de beheerder die vandaag aantrekkelijk maken voor iedereen. Landschappelijk aantrekkelijk met bomen van diverse pluimage, zowel boomgroepen als solitaire bomen, open ruimten, schoolvriendelijke wandelpaden met informatieborden en een lemen schuilhut met groendak als uitvalsbasis.
In 2007 werd er een mooie folder uitgegeven met op de achterkant een plattegrond. Die (geactualiseerde) folder is verkrijgbaar op het regiokantoor van ANB (contactgegevens staan onderaan het blog). Voor meer specifieke informatie kan je steeds terecht bij boswachter Marc Struelens (contact zie onderaan) met zijn voorliefde voor bijzondere bomen en struiken.
Een goed begaanbaar wandelpad van 1,4 km en talrijke zijpaadjes nodigen de bezoekers uit. En het arboretum is steeds vrij toegankelijk. Van harte welkom dus!

Geen opmerkingen: